Ukdo2kD_bN4432468 fgkemnv
Суббота, 04 Апрель 2020 00:00

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО (КЕЛЕЙНОГО) СОВЕРШЕНИЯ

5 апреля 2020 года

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ГЛАС 1-Й

 

Последование всенощного бдения
для домашнего (келейного) совершения

ВЕЧЕРНЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103

Стихи́ избра́ннии: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Во испове́дание и в велеле́поту / обле́клся еси́. Благослове́н еси́, Го́споди. / Посреде́ гор про́йдут во́ды. / Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. / Вся прему́дростию сотвори́л еси́. / Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихи́ избра́ннии пе́рвыя кафи́смы:

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды.

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, трижды.

Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, трижды.

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды.

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды.

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, трижды.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

И а́бие

Го́споди, воззва́х, глас 1-й.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

На 10: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Вече́рния на́ша моли́твы приими́, Святы́й Го́споди, и пода́ждь на́м оставле́ние грехо́в, я́ко еди́н еси́ явле́й в ми́ре Воскре́сение.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Обыди́те, лю́дие, Сио́н, и объими́те его́, и дади́те сла́ву в не́м Воскре́сшему из ме́ртвых: я́ко То́й е́сть Бо́г на́ш, избавле́й на́с от беззако́ний на́ших.

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Прииди́те, лю́дие, воспои́м, и поклони́мся Христу́, сла́вяще Его́ из ме́ртвых Воскре́сение: я́ко То́й е́сть Бо́г на́ш, от пре́лести вра́жия ми́р избавле́й.

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Весели́теся, небеса́, воструби́те, основа́ния земли́, возопи́йте, го́ры, весе́лие: се́ бо Емману́ил грехи́ на́ша на Кресте́ пригвозди́, и живо́т дая́й, сме́рть умертви́, Ада́ма воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Пло́тию во́лею Распе́ншагося на́с ра́ди, Пострада́вша и Погребе́нна, и Воскре́сша из ме́ртвых, воспои́м глаго́люще: утверди́ правосла́вием Це́рковь Твою́, Христе́, и умири́ жи́знь на́шу, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Живоприе́мному Твоему́ гро́бу предстоя́ще недосто́йнии, славосло́вие прино́сим неизрече́нному Твоему́ благоутро́бию, Христе́ Бо́же на́ш: я́ко кре́ст и сме́рть прия́л еси́, Безгре́шне, да ми́рови да́руеши Воскре́сение, я́ко человеколю́бец.

Глас 6

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Тебе́ у́бо возбраня́ше честны́х взира́ния, / скверн пре́жде привлече́нное скверне́ние, / твое́ же чу́вство, и твоя́ богому́драя соде́янных со́весть, / к лу́чшим тебе́ обраще́ние соде́яша. / На ико́ну бо воззре́вши благослове́нныя Богоотрокови́цы, / всех пока́явшися прегреше́ний свои́х всехва́льная пре́жних, / в дерзнове́нии честно́му Дре́ву поклони́лася еси́.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Тебе́ у́бо возбраня́ше честны́х взира́ния, / скверн пре́жде привлече́нное скверне́ние, / твое́ же чу́вство, и твоя́ богому́драя соде́янных со́весть, / к лу́чшим тебе́ обраще́ние соде́яша. / На ико́ну бо воззре́вши благослове́нныя Богоотрокови́цы, / всех пока́явшися прегреше́ний свои́х всехва́льная пре́жних, / в дерзнове́нии честно́му Дре́ву поклони́лася еси́.

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Ме́стом поклони́вшися ра́достно святы́м, / доброде́тели напу́тное спаси́тельнейшее, / отту́ду прия́ла еси́, и зело́ потекла́ еси́ до́брое ше́ствие, / и струю́ преше́дши Иорда́нскую, / в жили́ще Предте́чево усе́рдно всели́лася еси́, / и страсте́й свире́пство жи́тельством омрачи́ла еси́, / истончава́ющи в дерзнове́нии, приснопа́мятная ма́ти, / плотска́я сво́йства.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

В пусты́ню всели́вшися твои́х страсте́й / о́бразы от души́ отъя́ла еси́, / богови́днейшее изображе́ние в души́ написа́вши, / доброде́телей ви́ды, / и толи́ко просия́ла еси́, / я́ко и вода́ми легко́ преходи́ти блаже́нная, / и от земли́ взима́тися в твои́х к Бо́гу моле́ниих, / и ны́не в дерзнове́нии всесла́вная Мари́е, / Христу́ предстоя́щи, / моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 4:

Очудотвори́, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла, / я́ко и я́же пре́жде блудни́ца, / по́стническим по́двигом подвиза́ся, / отню́дуже и немощно́е отве́ргши, / до́блественно сопротивоста́ на диа́вола. / Те́мже и по́честь побе́ды нося́щи, / мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богородичен догматик, глас 1:

Всеми́рную сла́ву, от челове́к прозя́бшую, и Влады́ку ро́ждшую, небе́сную две́рь воспои́м Мари́ю Де́ву, безпло́тных пе́снь, и ве́рных удобре́ние: Сия́ Бо яви́ся не́бо, и хра́м Божества́: Сия́ прегражде́ние вражды́ разруши́вши, ми́р введе́, и Ца́рствие отве́рзе. Сию́ у́бо иму́ще ве́ры утвержде́ние, побо́рника и́мамы из Нея́ ро́ждшагося Го́спода. Дерза́йте у́бо, дерза́йте, лю́дие Бо́жии: и́бо То́й победи́т враги́, я́ко Всеси́лен.

Свете тихий

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

Проки́мен, глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Сподоби, Господи

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихиры на стиховне, глас 1

Стра́стию Твое́ю Христе́, от страсте́й свободи́хомся, и Воскре́сением Твои́м из истле́ния изба́вихомся, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сти́х: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Да ра́дуется тва́рь, небеса́ да веселя́тся, рука́ми да воспле́щут язы́цы с весе́лием: Христо́с бо Спа́с на́ш, на кресте́ пригвозди́ грехи́ на́ша: и сме́рть умертви́в живо́т на́м дарова́, па́дшаго Ада́ма всеро́днаго Воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец.

Сти́х: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Ца́рь сы́й небесе́ и земли́ непостижи́ме, во́лею распя́лся еси́ за человеколю́бие. Его́же а́д сре́т до́ле, огорчи́ся, и пра́ведных ду́шы прие́мша возра́довашася: Ада́м же, ви́дев Тя́ Зижди́теля в преиспо́дних, воскре́се. О чудесе́! ка́ко сме́рти вкуси́ все́х Жи́знь? Но я́коже восхоте́ ми́р просвети́ти зову́щий, и глаго́лющий: воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сти́х: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дни́й.

Жены́ мироно́сицы, ми́ра нося́ща, со тща́нием и рыда́нием гро́ба Твоего́ достиго́ша, и не обре́тша пречи́стаго те́ла Твоего́, от а́нгела же уве́девша но́вое и пресла́вное чу́до, апо́столом глаго́лаху: воскре́се Госпо́дь подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Слава, преподобныя, глас 2:

Душе́вная ловле́ния, / и стра́сти плотски́я мече́м воздержа́ния посе́кла еси́: / по́мысла прегреше́ния / молча́нием обуче́ния подави́ла еси́, / и струя́ми слез твои́х пусты́ню всю напои́ла еси́, / и прозябла́ еси́ нам покая́ния плоды́. / Те́мже твою́ па́мять / преподо́бная пра́зднуем.

И ныне, Богородичен, в тойже глас:

О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, / всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва святаго Симеона Богоприимца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Трижды

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Та́же псало́м 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

УТРЕНЯ

Шестопсалмие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды

Го́споди, поми́луй. 12 раз

Сла́ва, и ны́не:

Бог Госпо́дь и тропари́

Глас 1:

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Тропа́рь воскре́сный, гла́с 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й, и во́ином стрегу́щым пречи́стое Те́ло Твое́, воскре́сл еси́ тридне́вный Спа́се, да́руяй ми́рови жи́знь. Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти́, Жизнода́вче: сла́ва Воскре́сению Твоему́ Христе́: сла́ва Ца́рствию Твоему́: сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. Дважды.

Сла́ва, тропарь преподобныя, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, / и, распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Кафи́змы и седа́льны

Го́споди, поми́луй. Трижды

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 2-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, поми́луй. Трижды

Сла́ва, и ны́не:

По кафисме седа́льны воскре́сны, гла́с 1:

Гро́б Тво́й Спа́се, во́ини стрегу́щии, ме́ртвии от облиста́ния я́вльшагося а́нгела бы́ша, пропове́дающа жена́м Воскресе́ние. Тебе́ сла́вим тли́ потреби́теля, Тебе́ припа́даем воскре́сшему из гро́ба, и еди́ному Бо́гу на́шему.

Сти́х: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Ко Кресту́ пригво́ждься во́лею Ще́дре, во гро́бе положе́н бы́в я́ко ме́ртв, Животода́вче, держа́ву сте́рл еси́, Си́льне, сме́ртию Твое́ю: Тебе́ бо вострепета́ша вра́тницы а́довы, Ты́ совоздви́гл еси́ от ве́ка уме́ршыя, я́ко еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Гавриилу вещавшу Тебе, Дево, радуйся, / со гласом воплощашеся всех Владыка, / в Тебе, святем кивоте, / якоже рече праведный Давид; / явилася еси ширшая Небес, / поносивши Зиждителя Твоего. / Слава Всельшемуся в Тя, / слава Прошедшему из Тебе, / слава Свободившему нас Рождеством Твоим.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Полиелей

Избраннии стихи из псалмов 134 и 135:

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, трижды.

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, трижды.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

Тропари́ воскре́сны по Непоро́чнах, глас 5:

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгельский собо́р удиви́ся, / зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, / о учени́цы, растворя́ете? / Блиста́яйся во гро́бе А́нгел мироно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб и уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху / ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия, / но предста́ к ним А́нгел и рече́: / рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, / воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Мироно́сицы жены́ с ми́ры прише́дшия / ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху, / А́нгел же к ним рече́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / Я́ко Бог бо, воскре́се от гро́ба.

Сла́ва: Поклони́мся Отцу́ / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не: Жизнода́вца ро́ждши, / греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / ра́дость же Е́ве / в печа́ли ме́сто подала́ еси́, / па́дшия же от жи́зни / к сей напра́ви / из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Ипакои́, гла́с 1:

Разбо́йничо покая́ние ра́й окра́де, пла́чь же мироно́сиц ра́дость возвести́, я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Степе́нны

Антифо́н 1, гла́с 1:

Внегда́ скорбе́ти ми́, услы́ши моя́ боле́зни, Го́споди, Тебе́ зову́.

Пусты́нным непреста́нное Боже́ственное жела́ние быва́ет, ми́ра су́щым су́етнаго кроме́.

Сла́ва, и ны́не: Свято́му Ду́ху че́сть и сла́ва, я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну, сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице единодержа́вие.

Антифо́н 2:

На го́ры Твои́х возне́сл еси́ мя́ зако́нов, доброде́тельми просвети́, Бо́же, да пою́ Тя.

Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты́ сло́ве, сохрани́ мя, соблюди́, да не о́гнь мене́ опали́т грехо́вный.

Сла́ва, и ны́не: Святы́м Ду́хом вся́кая тва́рь обновля́ется, па́ки теку́щи на пе́рвое: равномо́щен бо е́сть Отцу́ и Сло́ву.

Антифо́н 3:

О ре́кших мне́, вни́дем во дворы́ Госпо́дни, возвесели́ся мо́й ду́х, сра́дуется се́рдце.

В дому́ Дави́дове стра́х вели́к: та́мо бо престо́лом поста́вленным, су́дятся вся́ племена́ земна́я, и язы́цы.

Сла́ва, и ны́не: Свято́му Ду́ху, че́сть, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву, я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти: еди́ница бо е́сть Тро́ица естество́м, но не ли́цы.

Проки́мен, гла́с 1:

Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о не́м.

Сти́х: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о не́м.

Го́споди, поми́луй.

Сла́ва, и ны́не:

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Ева́нгелие воскре́сное 9-е:

Су́щу по́зде в день той во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди Иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́ и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам, я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят, и́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им, и и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же, еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы́: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не иму ве́ры. И по днех осми́х па́ки бя́ху внутрь ученицы́ Его́, и Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста посреде́ их и рече́: мир вам. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ перст твой се́мо и виждь ру́це Мои́, и принеси́ ру́ку твою́ и вложи́ в ре́бра Моя́, и не бу́ди неве́рен, но ве́рен. И отвеща́ Фома́ и рече́ Ему́: Госпо́дь мой и Бог мой. Глаго́ла ему́ Иису́с: я́ко ви́дев Мя, ве́ровал еси́, блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавше. Мно́га же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не суть пи́сана в кни́гах сих. Сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с есть Христо́с Сын Бо́жий, и да ве́рующе живо́т и́мате во и́мя Его́.

Русский перевод: В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси́ ве́рнии, поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се́ бо прии́де кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию сме́рть разруши́.

Псало́м 50 с припе́вами

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо  в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава, глас 8:

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен:

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6:

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Го́споди, поми́луй. 12 раз

Сла́ва, и ны́не:

Кано́н

(Если время и силы не позволяют читать канон полностью,
можно читать его на 6 тропарей: воскресный — 2, Богородицы — 1, Триоди на богатого и Лазаря — 1, преподобной — 2, включая Богородичен. Какие именно тропари из каждого канона выбрать, остаётся на усмотрение читающего)

Пе́снь 1

Кано́н воскре́сный:

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца Боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, Изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Припе́в: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

И́же рука́ма пречи́стыма от пе́рсти богоде́тельне испе́рва созда́в мя́; ру́це распросте́рл еси́ на кресте́, от земли́ взыва́я тле́нное мое́ те́ло, е́же от Де́вы прия́л еси́.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Умерщвле́ние подъя́л еси́ мене́ ра́ди, и ду́шу сме́рти пре́дал еси́, и́же вдохнове́нием Боже́ственным ду́шу ми́ вложи́вый, и отреши́в ве́чных у́з, и совоскреси́в нетле́нием просла́вил еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче, ра́дуйся, ле́ствице, и две́ре небе́сная, ра́дуйся, све́щниче, и ру́чко злата́я, и горо́ несеко́мая, я́же Жизнода́вца Христа́ ми́рови ро́ждшая.

Ин кано́н, Пресвяте́й Богоро́дице:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ку́ю Ти́ досто́йную пе́снь на́ше принесе́т неможе́ние? то́чию обра́довательную, е́йже на́с Гаврии́л та́йно научи́л е́сть: ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Присноде́ве и Ма́тери Царя́ вы́шних си́л, от чисте́йша се́рдца ве́рнии духо́вне возопии́м: ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Канон Триоди на богатаго и на Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Оста́вил мя еси́ бога́тству сласте́й, / веселя́щемуся на всяк день в сла́дости бога́тому. / Те́мже Тя молю́, Спа́се, / огня́ мя я́коже Ла́заря изба́ви.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Оде́яхся, Спа́се, сластьми́, / я́коже обложи́вый себе́ ви́ссон и зла́то, и злату́ю оде́жду, / но мя во огнь я́коже о́наго, да не по́слеши.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Веселя́шеся бога́тством и сла́достию бога́тый, / дре́вле в житии́ тле́ннем, / те́мже на му́ки осуди́ся, / ни́щий ороша́шеся Ла́зарь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Чи́ни Тя а́нгел и челове́к, безневе́стная Ма́ти, / хва́лят непреста́нно, / Творца́ бо сих, я́коже Младе́нца, / во объя́тиих Твои́х носи́ла еси́.

Другий канон преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию светоно́сную и боже́ственную твою́ па́мять пра́зднующему, / свет низпосли́ ми, / предстоя́щая преподо́бная све́ту непристу́пному Христу́, / искуше́ний вся́ческих мя жития́ избавля́ющи.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

К еги́птяном пло́тию отше́дый, Неопи́санный и Преве́чный, / из Еги́пта показу́ет всесве́тлую тя звезду́, / ве́дый Госпо́дь вся пре́жде бытия́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственных за́поведей честна́я не ве́дущи, / боже́ственный о́браз Бо́жий окаля́ла еси́, / Боже́ственным же про́мыслом па́ки очи́стила еси́, всехва́льная, / обожи́вшися дея́ньми боже́ственными, преподо́бная, твои́ми.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Твоего́, Бо́же мой, мно́гаго благоутро́бия, / и неизрече́ннаго Твоего́ снизхожде́ния! / Ка́ко пе́рвее блудни́цу, Ма́тере Твоея́ мольба́ми, / я́ко чи́стую и непоро́чную, а́нгелом уподо́бил еси́.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3

Воскресный:

Ирмо́с: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь, и ми́лостивно в не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й: одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Бо́г Сы́й мне́, Бла́же, па́дшаго уще́дрил еси́, и сни́ти ко мне́ благоволи́в, возне́сл мя́ еси́ распя́тием, е́же вопи́ти тебе́, Святы́й: хра́ме одушевле́нный неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, Человеколю́бче 4.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Живо́т ипоста́сный Христе́ сы́й, в истле́вша мя́, я́ко Милосе́рдый Бо́г обо́лкся, в пе́рсть сме́ртную соше́д Влады́ко, сме́ртную держа́ву разруши́л еси́, и ме́ртв тридне́вен воскре́с, в нетле́ние мя́ обле́кл еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Бо́га заче́нши во чре́ве Де́во, Ду́хом Пресвяты́м, пребыла́ еси́ неопали́ма, поне́же Тя́ купина́ законополо́жнику Моисе́ю, пали́мую нежего́мо, я́ве предвозвести́, о́гнь нестерпи́мый прие́мшую.

Богородицы:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

О́блак Тя́ ле́гкий нело́жно, Де́во, имену́ем, проро́ческим возсле́дующе рече́нием: прии́де бо на Тебе́ Госпо́дь низложи́ти еги́петския пре́лести рукотворе́ния, и просвети́ти си́м служа́щыя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тя́ запеча́танный вои́стинну ли́к проро́ческий исто́чник, и заключе́нную две́рь именова́, де́вства Твоего́, Всепе́тая, я́вственне зна́мения на́м пи́шуще: е́же сохрани́ла еси́ и по рождестве́.

Триоди, на богатаго и Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ла́заря я́коже спасл еси́ от пла́мене, Христе́, / та́ко мене́ от огня́ изба́ви гее́нскаго, / недосто́йнаго раба́ Твоего́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Бога́тый страстьми́, и сластьми́ есмь, Го́споди, / Ла́зарь же убо́гий лише́нием доброде́телей, / но спаси́ мя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

В червлени́цу и ви́ссон облача́шеся бога́тый, сластьми́ и греха́ми, / сего́ ра́ди пла́менствуется.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Даждь нам по́мощь моли́твами Твои́ми, Всечи́стая, / прило́ги отража́ющи лю́тых обстоя́ний.

Преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ко врато́м поги́бели прибли́жшуюся дея́ньми безме́стными, / врата́ пре́жде а́дова сокруши́вый си́лою Божества́, / врата́ покая́ния тебе́ отверза́ет всечестна́я, / дверь сый Сам живота́.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ору́жие греха́ Долготерпели́ве пре́жде бы́вшую, / ору́жию Креста́ Боже́ственнаго поклоне́нием показа́л еси́, / ору́жия бесо́в вся, и ко́зни вся́ко побежда́ющую, Благоутро́бне.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Це́ну за всех, Свою́ пре́жде излия́вый кровь, / ба́нею слез чи́стую тя соде́ловает, / прока́зою лю́тою боле́вшую зле́йшаго дея́ния, / вся́ко е́же бы́ти всем да́вый.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́ва вся́каго есть вы́шшее, е́же на Тебе́, Де́во, / Сло́во бо О́тчее в Тебе́ боголе́пно всели́ся, / разреше́ние согреше́ний всем согреша́ющим, / сло́вом еди́нем подава́яй.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Кондак преподобныя Марии, глас 3:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е пресла́вная.

И́кос: А́гницу Христо́ву и дщерь пе́сньми восхва́лим ны́не, / Мари́ю приснопа́мятную, я́вльшуюся Еги́петское овча́: / и пре́лести сих всея́ избеже́, / и еди́на принесе́ся Це́ркви соверше́нное возраще́ние, / воздержа́нием и моли́твою подвиза́ющися па́че ме́ры челове́ческаго естества́. / Те́мже и возвы́си ея́ и житие́ и дея́ние, еди́н Вседержи́тель, / Мари́и пресла́вныя.

Седален преподобныя Марии, глас 8.

Взыгра́ния вся плотска́я обузда́вши труды́ по́стническими, / му́жественное яви́ла еси́ души́ твоея́ мудрова́ние. / Крест бо Госпо́день ви́дети возжела́вши, / саму́ю себе́ всечестна́я ми́рови распя́ла еси́: / отню́дуже и к жела́нию а́нгельскаго жи́тельства / любе́зно упра́вила еси́ себе́ всеблаже́нная. / Моли́ Христа́ Бо́га, оставле́ние согреше́ний дарова́ти, / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава, и ныне, Богородичен:

Небе́сная врата́ и ковче́г, всесвяту́ю го́ру, / светоза́рный о́блак воспои́м, неопали́мую купину́, / слове́сный рай, Е́вино воззва́ние, / вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище: / я́ко спасе́ние в Ней соде́яся ми́рови, / и оставле́ние дре́вних согреше́ний. / Тем и вопие́м Ей: / моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, / согреше́ний оставле́ние дарова́ти, / благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Воскресный:

Ирмо́с: Го́ру Тя́ благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Кто́ се́й Спа́с и́же из Едо́ма исходя́, вене́ц нося́ терно́вен, очервле́нну ри́зу имы́й, на дре́ве ви́ся? Изра́илев е́сть Се́й Святы́й, во Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Ви́дите, лю́дие непокори́вии, и устыди́теся: Его́же бо я́ко злоде́я вы́ вознести́ на кре́ст у Пила́та испроси́сте умовре́дне, сме́рти разруши́в си́лу, боголе́пно воскре́с из гро́ба.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Дре́во Тя́, Де́во, жи́зни ве́мы: не бо́ сне́ди пло́д смертоно́сный челове́ком из Тебе́ прозябе́, но живота́ присносу́щнаго наслажде́ние, во Спасе́ние на́с, пою́щих Тя́.

Богородицы:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Слы́ши чуде́с не́бо, и внуша́й земле́, я́ко Дщи́ пе́рстнаго у́бо па́дшаго Ада́ма, Бо́гу нарече́на бы́сть, и Своему́ Соде́телю Роди́тельница, на Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пое́м вели́кое и стра́шное Твое́ та́инство, преме́рных бо утаи́вся чинонача́лий, на Тя́ И́же сы́й сни́де я́ко до́ждь на руно́, Всепе́тая, на Спасе́ние на́с, пою́щих Тя́.

Триоди, на богатаго и Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Наслажда́шеся бога́тый бра́шном, и одея́ньми веселя́ся: / Ла́зарь же насы́титися жела́ше сего́ трапе́зы крупи́ц.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пси у́бо облизова́ху язы́ком ни́щаго Ла́заря стру́пы, / сострада́тельнейшее быва́юще, / бога́таго ра́зума ко убо́гому.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пред враты́ валя́шеся дре́вле бога́таго, Спа́се, / Ла́зарь му́чимь я́звами убо́жества, / отону́дуже ны́не прославля́ется.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Пречи́стая, / моли́ спасти́ся воспева́ющим Тя, от рабо́ты льсти́ваго, / я́ко еди́на еси́ нам Предста́тельница.

Преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко Соде́тель челове́ческаго естества́, / я́ко ми́лости исто́чник, и благоутро́бия бога́тство, / уще́дрил еси́, Человеколю́бче, прибе́гницу Твою́, / и исхи́тил еси́ сию́ губи́тельнаго зве́ря.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Крест ви́дети потща́вшися, / кре́стным просвеще́нием, Мари́е, озари́лася еси́, / Кресто́м бесе́довавшаго, / ма́нием Боже́ственным распе́ншися ми́рови досточу́дная.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Злых вина́ пе́рвее, сласть лука́вая, мно́гим бы́вши, / а́ки со́лнце просия́вши, / всем наста́вница преподо́бная яви́ся согреша́ющим.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ум превозшла́ еси́ и небе́сный, / мы́сленное не́бо всех Царя́, / зако́нов бо естества́ вне, Чи́стая, / Законода́теля и Созда́теля всех родила́ еси́.

Катавасия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́ди Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

Воскресный:

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия, правосла́вно пою́щих Тя́.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Па́стыря овца́м вели́каго и Го́спода, иуде́и дре́вом кре́стным умертви́ша: но То́й я́ко о́вцы, ме́ртвыя во а́де погребе́нныя, держа́вы сме́ртныя изба́ви.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Кресто́м Твои́м ми́р благовести́в, и пропове́дав пле́нным, Спа́се мо́й, оставле́ние, держа́ву иму́щаго посрами́л еси́, Христе́, на́га, обнища́вша показа́вый Боже́ственным воста́нием Твои́м.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Проше́ния ве́рно прося́щих, Всепе́тая, не пре́зри: но приими́, и сия́ доноша́й Сы́ну Твоему́, Пречи́стая, Бо́гу Еди́ному Благоде́телю, Тебе́ бо Предста́тельницу стяжа́хом.

Богородицы:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Веселя́тся небе́сныя си́лы зря́ще Тя́: ра́дуются с ни́ми челове́ков собра́ния: Рождество́м бо Твои́м совокупи́шася, Де́во Богоро́дице, е́же досто́йно сла́вим.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Да дви́жатся вси́ язы́цы челове́честии и мы́сли, к похвале́ челове́ческаго вои́стинну удобре́ния, Де́ва предстои́т я́ве сла́вящи, ве́рою Тоя́ пою́щих чудеса́.

Триоди, на богатаго и Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На Авраа́млих не́дрех, Ла́заря бога́тый егда́ узре́, / во све́те и сла́ве веселя́щася, / о́тче, взыва́ше, Авраа́ме, поми́луй мя / во огни́ осужде́ннаго, и язы́ком лю́те пла́менуема.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Наслади́лся еси́ бога́тством жития́ веселя́ся, / Авраа́м глаго́лаше бога́тому, / отню́дуже му́чишися зде ве́чно во огни сый, / ни́щий же в весе́лии несконча́емом ра́дуется, Ла́зарь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Жития́ пре́лестию бога́тый бых, / я́коже бога́тый житие́ все сластьми́ ижди́вый, Человеколю́бче, / но молю́ Твои́х щедро́т, / е́же свободи́ти ми ся огня́, я́коже спасе́ся Ла́зарь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну стяжа́вши, Всечи́стая, / сро́днаго промышле́ния о нас не пре́зри, мо́лимся, / я́ко Тя и еди́ну, христиа́не ко Влады́це, / умилостивле́ние благоприя́тное предлага́ем.

Преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Моисе́й просла́вися иногда́ на Сина́и, / Бо́жия за́дняя та́инственно ви́дев пресла́вный, / подпису́я стра́нное та́инство: / манноприе́млющия же ста́мны ны́не, / о́бразу пречи́стому те́пле припа́дши, / Мари́я а́нгельское житие́ но́сит.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Храм благоле́пия Твоего́ вожделе́вши псало́мски ви́дети, / у́мное же селе́ние сла́вы Твоея́, Твой храм оскверни́вшая, / у́мными моли́твами, Христе́, Твоего́ хра́ма неискусому́жныя бы́вшия, / храм мя вседе́тельнаго сотвори́ Ду́ха.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

У́дою пло́ти, очесы́ мно́гих улови́вшая, сла́стию кра́ткою, / снедь же диа́волу сих сотво́ршая, / уловлена́ бысть всеи́стинно / Боже́ственною благода́тию Креста́ честна́го / сладча́йшая Христо́ви снедь бы́вши.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Науче́н лик проро́ческий та́инству е́же в Тебе́, / та́инственными богоглаго́ланьми, Пречи́стая, / Тебе́ многообра́зно предглаго́ла: / манноприе́млющия же ста́мны ны́не, / о́бразу пречи́стому сия́ припа́дши, / Мари́я спору́чница гре́шных к Бо́гу.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6

Воскресный:

Ирмо́с: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш: Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Согреше́нием первозда́ннаго, Го́споди, лю́те уязви́хомся, ра́ною же исцели́хомся Твое́ю, е́юже за ны́ уязви́лся еси́, Христе́: Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Возве́л ны́ еси́ из а́да, Го́споди, ки́та уби́в всея́дца, Всеси́льне, Твое́ю держа́вою низложи́в того́ си́лу: Ты́ бо Живо́т, и Све́т еси́, и Воскре́сение.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Веселя́тся о Тебе́, Де́во Пречи́стая, ро́да на́шего пра́отцы, Еде́м восприе́мше Тобо́ю, его́же преступле́нием погуби́ша: Ты́ бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

Богородицы:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предстоя́т раболе́пне Рождеству́ Твоему́ чи́ни небе́снии, дивя́щеся досто́йно Твоему́ безсе́менному Рождеству́, Присноде́во: ты́ бо чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Воплоти́ся пре́жде сы́й Безпло́тен, Сло́во из Тебе́, Пречи́стая, вся́ческая во́лею творя́й, безтеле́сных во́инства приведы́й от небытия́ я́ко Всеси́лен.

Триоди, на богатаго и Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Бога́тый себе́ пла́меню о́гненному осуди́ сла́стным житие́м, / убо́гий же Ла́зарь нищету́ избра́в в сем житии́, / сподо́бися несконча́емыя ра́дости.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

В не́дрех Авраа́млих Ла́зарь сподо́бися, / ве́чнаго живота́ наслажда́яся, / огню́ же бога́тый душе́ю и те́лом осуди́ся му́чася.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Осужде́н есть во огнь бога́тый Ла́заря ра́ди: / не осуди́ мене́ окая́ннаго молю́ся, человеколю́бче Го́споди, / но я́ко Ла́заря, све́та мя Твоего́ сподо́би.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Да изба́вимся лю́тых прегреше́ний / моли́твами Твои́ми Богома́ти Чи́стая, / и да получи́м Боже́ственное просвеще́ние, / из Тебе́ несказа́нно вопло́щшагося Сы́на Бо́жия.

Преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ра́дуются, Мари́е, а́нгельская во́инства, / ра́вное преподо́бная житие́ сим в тебе́ зря́ще, / и сла́ву Го́сподеви зову́т.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ужаса́ются бесо́в мра́чных состоя́ния, / терпели́ваго твоея́ кре́пости, / я́ко жена́ пресла́вно, и нага́я, / и еди́ная сим возмогла́ еси́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Просия́ла еси́ а́ки со́лнце Мари́е всехва́льная, / и пусты́ню чудесы́ всю просвети́ла еси́. / Те́мже и мене́ све́том уясни́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгели, просвети́вшеся сла́вою Рождества́ Твоего́, / на земли́ мир всем нам, / и благоволе́ние челове́ком, Де́во, возопи́ша.

Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Го́споди, поми́луй. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Конда́к воскре́сен, гла́с 1:

Воскре́сл еси́ я́ко Бо́г из гро́ба во сла́ве, и ми́р совоскреси́л еси́, и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя́, и сме́рть исчезе́: Ада́м же лику́ет, Влады́ко, Е́ва ны́не от у́з избавля́ема ра́дуется зову́щи: Ты́ еси́, и́же все́м подая́ Христе́ воскре́сение.

И́кос: Воскре́сшаго тридне́вно воспои́м я́ко Бо́га Всеси́льна, и врата́ а́дова сте́ршаго, и я́же от ве́ка из гро́ба воздви́гшаго, мироно́сицам я́вльшагося, я́коже благоизво́лил е́сть, пре́жде си́м е́же ра́дуйтеся, реки́й: и апо́столом ра́дость возвеща́я, я́ко Еди́н Жизнода́вец. Те́мже ве́рою жены́ ученико́м зна́мения побе́ды благовеству́ют, и а́д стене́т, и сме́рть рыда́ет: ми́р же весели́тся, и вси́ с ни́м ра́дуются. Ты́ бо по́дал еси́, Христе́, все́м Воскре́сение.

Песнь 7

Воскресный:

Ирмо́с: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пе́щь разсмотря́ем ве́рнии: я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́ во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г, и препросла́влен.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Убоя́ся земля́, сокры́ся со́лнце, и поме́рче све́т, раздра́ся церко́вная Боже́ственная заве́са, ка́мение же разсе́деся: на кресте́ бо ви́сит Пра́ведный, Хва́льный отце́в Бо́г, и препросла́влен.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Ты́ бы́в а́ки безпомо́щен, и уя́звен в ме́ртвых во́лею на́с ра́ди превозноси́мый, вся́ свободи́л еси́, и держа́вною руко́ю совоскреси́л еси́, хва́льный отце́в Бо́г, и препросла́влен.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, исто́чниче присноживы́я воды́, ра́дуйся, раю́ пи́щный, ра́дуйся, стено́ ве́рных. Ра́дуйся Неискусобра́чная. Ра́дуйся всеми́рная Ра́досте, Е́юже на́м возсия́ Хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Богородицы:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тя́, Богоро́дице, ле́ствицу Иа́ков проро́чески разумева́ет: Тобо́ю бо Превозноси́мый на земли́ яви́ся, и с челове́ки поживе́, я́ко благоволи́, Хва́льный отце́в Бо́г и Препросла́влен.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ра́дуйся, Чи́стая, из Тебе́ про́йде Па́стырь, и́же во Ада́мову ко́жу обо́лкся вои́стинну, Превозноси́мый, во всего́ мя челове́ка, за благоутро́бие непости́жное: Хва́льный отце́в Бо́г и Препросла́влен.

Триоди, на богатаго и Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

И́ов я́коже дре́вле во гно́ищи черве́й и ка́ле лежа́ше, / та́коже и пред враты́ бога́таго Ла́зарь седя́ше, вопия́: / оте́ц Бо́же благослове́н еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Валя́яся пред враты́ немилосе́рдаго бога́таго дре́вле Ла́зарь, / крупи́ц жела́ше его́ трапе́зы, но никто́же дая́ше ему́, / и вме́сто сих обре́те Авраа́мля не́дра.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Немилосе́рдаго бога́таго ча́сти, Христе́ мой изба́ви мя, молю́ся, / и убо́гому Ла́зарю счини́в мя, вопи́ти Тебе́ благода́рно сподо́би: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Из утро́бы де́вственныя Воплоти́выйся, яви́лся еси́ на спасе́ние на́ше. / Те́мже Твою́ Ма́терь ве́дуще Богоро́дицу, благода́рно зове́м: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Превели́кий во отце́х, обхожда́ пусты́ню, Зоси́ма му́дрый, / преподо́бную ви́дети сподо́бися: / благослове́н еси́, зове́т же, Бо́же оте́ц на́ших.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Что о́тче, стра́нное вся́кия доброде́тели де́тельныя, / ви́дети прише́л еси́ жени́ще? / Преподо́бная вопия́ше ста́рцу: / благослове́н еси́, зове́т же, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Умертви́вши, блаже́нная, страсте́й твои́х взыгра́ния, / к безстра́стия ны́не устреми́лася еси́ приста́нищу, зову́щи: / благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зачала́ еси́ неизрече́нно, Де́ва пребы́вши Пречи́стая, / и родила́ еси́ ми́рови спасе́ние, Христа́ Бо́га на́шего, / те́мже Тя вси пе́сньми ве́рнии велича́ем.

Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Воскресный:

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле добро́тою благоче́стия, чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

И́же во́лею вся́ творя́й, и претворя́яй, обраща́яй се́нь сме́ртную в ве́чную жи́знь, стра́стию Твое́ю, Сло́ве Бо́жий, Тебе́ непреста́нно вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода пои́м, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Ты́ разори́л еси́ сокруше́ние, Христе́, и окая́нство, во врате́х и тверды́нях а́довых, воскре́с из гро́ба тридне́вен. Тебе́ непреста́нно вся́ дела́ я́ко Го́спода пою́т, и превозно́сят во вся́ ве́ки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Я́же без се́мене и преесте́ственне от облиста́ния Боже́ственнаго Ро́ждшую би́сера многоце́ннаго Христа́, воспои́м глаго́люще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Богородицы:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Черто́г светови́дный, из него́же все́х Влады́ка, я́ко Жени́х произы́де Христо́с, воспои́м вси́ вопию́ще: вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ра́дуйся Престо́ле сла́вный Бо́жий, ра́дуйся ве́рных стено́, Е́юже су́щым во тьме́ возсия́ све́т Христо́с, Тебе́ блажа́щым, и вопию́щым: вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Триоди, на богатаго и Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во оде́жду багря́ную и ви́ссон, и порфи́ру / бога́тый дре́вле облача́шеся све́тло окая́нный; / убо́гий же Ла́зарь во врате́х сего́ лю́те лежа́ше, / крупи́ц па́дающих трапе́зы хотя́ насы́титися, / и никто́же подая́ше ему́, / те́мже в сла́ве Христу́ сца́рствует.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во врате́х лежа́ше бога́таго Ла́зарь, согни́в те́лом ра́нами, / и хотя́ше насыща́тися сне́ди, и никто́же дая́ше ему́, / но и пси сострада́тельно язы́ком облизова́ху гной и стру́пы его́. / Те́мже в раи́ сла́дости сподо́бися.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

В сласте́х обогате́х, я́коже дре́вле бога́тый, / облача́яся на всяк день в багряни́цу, и аз, Многоми́лостиве, / в сла́дости жития́ сего́ себе́ осужда́ю, сластьми́ и пре́лестьми. / Те́мже молю́ся Тебе́, / от огня́ изба́витися, Христе́, ве́чнаго, во вся ве́ки.

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Трисве́тлое Божество́, еди́нственную сия́ющую зарю́, / от еди́наго триипоста́снаго Естества́, / Роди́теля безнача́льна, / единоесте́ственна же Сло́ва Отцу́, / и сца́рствующа единосу́щна Ду́ха, / де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Глубины́ се́рдца испыту́яй, / пре́жде бытия́ предве́дый вся на́ша, / ну́жнаго жития́ исхити́л еси́ прибе́гшую к Тебе́, Спа́се, / ну́ждно Твоему́ человеколю́бию вопию́щую немо́лчно: / свяще́нницы благослови́те, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

О измене́ния честна́го, к лу́чшему преложе́ния твоего́ честна́я! / О любве́ Боже́ственныя, возненави́девшия плотски́я сла́сти! / О ве́ры горя́щия и Боже́ственныя, всехва́льная Мари́е! / Ю́же ве́рно хва́лим, и превозно́сим во ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Обрела́ еси́ боле́зней возме́здие, / и трудо́в твои́х воздая́ние честна́я Мари́е, / и́миже низложи́ла еси́ уби́йцу врага́, / и ны́не со а́нгелы зове́ши, песнь немо́лчно вопию́щи, / и превознося́щи Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всего́ обнови́ мя бла́гости ра́ди, во утро́бе Твое́й, Чи́стая, / не растли́в обоего́ естества́ свойств, / я́ко всех веко́в Влады́ка, / отню́дуже Тя, я́ко вину́ на́шего спасе́ния, / пе́сньми пое́м во вся ве́ки.

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки.

Катавасия: О́троки благочести́выя в пе́щи / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Та́же пе́снь Богоро́дицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9

Воскресный:

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́, огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная: и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пе́щь, да Тя́ Богоро́дице непреста́нно велича́ем.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

О ка́ко, лю́дие беззако́ннии и непокори́вии, лука́вая совеща́вше, го́рдаго и нечести́ваго оправди́ша: Пра́веднаго же на дре́ве осуди́ша Го́спода сла́вы, Его́же досто́йно велича́ем!

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскре́сению Твоему́.

Спа́се А́гнче Непоро́чне, и́же ми́ра грехи́ взе́мый, тебе́ сла́вим воскре́сшаго тридне́вно, со Отце́м и Боже́ственным Твои́м Ду́хом, и Го́спода сла́вы: его́же богосло́вяще, велича́ем.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, и́хже стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию, це́рквам Твои́м подая́ ми́р, Человеколю́бче, Богоро́дицы моли́твами.

Богородицы:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Из ко́рене Дави́дова прозябла́ еси́ проро́ческаго Де́во, и богооте́ческаго: но и Дави́да я́ко вои́стинну Ты́ просла́вила еси́, я́ко ро́ждши проро́чествованнаго Го́спода сла́вы: Его́же досто́йно велича́ем.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Вся́к похва́льный, Пречи́стая, зако́н побежда́ется вели́чеством сла́вы Твоея́. Но, о Влады́чице, от ра́б Твои́х недосто́йных, от любве́ Тебе́ приноси́мое приими́, Богоро́дице, со усе́рдием пе́ние похва́льное.

Триоди, на богатаго и Лазаря:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Убо́гаго мя Ла́заря, Христе́, молю́ся, соде́лай, / сласте́й возжеле́ния моя́ потребля́я, я́ко естество́м Бог: / доброде́тельми же мя бога́та сотвори́, / да ве́рою в песнопе́ниих велича́ю Тя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Бога́тый и немилосе́рдый, ум мой презре́х, / ве́рою Твои́х за́поведей, Человеколю́бче, / пред враты́ пове́ржен лю́те, / но я́ко сострада́телен и любоще́др возста́ви, / я́коже дре́вле четверодне́внаго дру́га Ла́заря.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вси извыко́хом при́тче Влады́чней, / вси у́бо ве́рнии возненави́дим бога́таго немилосе́рдное, да му́ки избе́гнем, / и в не́дрех Авраа́млих при́сно лику́им.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Тя неви́димаго Бо́га носи́вшую объя́тии, / на небесе́х пева́емаго от вся́кия тва́ри, / и Тобо́ю нам да́рующаго всегда́ спасе́ние, / в ве́ре велича́ем.

Преподобныя Марии:

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Удо́бь претерпе́ла еси́, ма́ти, пусты́нный труд, / укрепля́ема держа́вною си́лою Христо́вою, / скве́рная бо помышле́ния находя́щая, / струя́ми боже́ственных слез угаси́ла еси́, чи́стая, / по́стников высото́, преподо́бных похвало́.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Пресветле́йшими луча́ми, / просвеща́ет тя еди́на свет ро́ждшая Христа́, Де́ва и Чи́стая, / стра́шную враго́м тя поставля́ет, честна́я, / я́вственную же всем, Мари́е, явля́ет тя, / страда́лец красото́, преподо́бных утвержде́ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Оста́вивши му́дренно земна́я вся, / жили́ще честно́е Ду́ха яви́лася еси́, / мирски́х у́бо лю́тых свободи́тися, / моли́ еди́наго Христа́ свободи́теля, / ве́рно соверша́ющим Боже́ственную па́мять твою́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́нов естества́, Де́во, па́че естества́ утаи́вшися, / но́вое Отроча́ на земли́ родила́ еси́, Чи́стая, / Законода́вца су́ща и Ве́тха де́ньми, / мы́сленное не́бо всех Творца́, / тем ве́рою и любо́вию Тя ублажа́ем.

Катавасия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Госпо́дь Бог наш.

Эксапостиларий воскресный 9-й:

Заключенным Владыко дверем, яко вшел еси, / Апостолы исполнил еси Духа Пресвятаго, мирно дунув, / имже вязати же и решати грехи рекл еси: / и по осми днех Твоя ребра Фоме показал еси, и руце. / С нимже вопием: / Господь и Бог Ты еси.

Слава, светилен Триоди, преподобныя Марии:

О́браз покая́ния тебе́ иму́ще, всепреподо́бная Мари́е, Христа́ моли́, / во вре́мени поста́, сему́ нам дарова́тися, / я́ко да в ве́ре и любви́, тя пе́сньми восхва́лим.

И ныне, Богородичен Триоди:

Сла́досте а́нгелов, скорбя́щих ра́досте, христиа́н предста́тельнице, / Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

Хвали́тны

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. / Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Стихиры на хвалитех, глас 1:

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную стра́сть, и сла́вим Твое́ Воскре́сение.

Псалом 150: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Кре́ст претерпе́вый, и сме́рть упраздни́вый, и воскресы́й из ме́ртвых, умири́ на́шу жи́знь Го́споди, я́ко еди́н Всеси́лен.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

А́да плени́вый, и челове́ка воскреси́вый, Воскре́сением Твои́м, Христе́, сподо́би на́с чи́стым се́рдцем Тебе́ пе́ти и сла́вити.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Боголе́пное Твое́ снисхожде́ние сла́вяще, пое́м Тя́, Христе́. Роди́лся еси́ от Де́вы, и не разлуче́н бы́л еси́ от Отца́, пострада́л еси́ я́ко челове́к, и во́лею претерпе́л еси́ Кре́ст, воскре́сл еси́ от гро́ба, я́ко от черто́га произше́д да спасе́ши ми́р, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Егда́ пригвозди́лся ес́и на дре́ве кре́стнем, тогда́ умертви́ся держа́ва вра́жия: тва́рь поколеба́ся стра́хом Твои́м: и а́д плене́н бы́сть держа́вою Твое́ю: ме́ртвыя от гро́б воскреси́л еси́, и разбо́йнику ра́й отве́рзл еси́: Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Рыдаю́щя со тща́нием гро́ба Твоего́ доше́дшя честны́я жены́, обре́тшя же гро́б отве́рст, и уве́девшя от А́нгела но́вое и пресла́вное чу́до, возвести́ша апо́столом: я́ко воскре́се Госпо́дь, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Самогласен Триоди: Несть Ца́рство Бо́жие пи́ща и питие́, / но пра́вда и воздержа́ние со свя́тостию. / Те́мже не бога́тии вни́дут в не, / но ели́цы сокро́вища своя́ в ру́ки ни́щих влага́ют. / Сия́ и Дави́д проро́к учи́т глаго́ля: / пра́веден муж ми́луяй весь день, / наслажда́яйся Го́сподеви, / и во све́те ходя́й не по́ткнется. / Сия́ же вся к наказа́нию на́шему писа́шася, / я́ко да постя́щеся благосты́ню твори́м, / и даст нам Госпо́дь вме́сто земны́х небе́сная.

Сла́ва, то́йже самогласен.

И ны́не, Богородичен:

Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, / Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся, / Ада́м воззва́ся, / кля́тва потреби́ся, / Е́ва свободи́ся, / смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. / Тем воспева́юще вопие́м: / благослове́н Христо́с Бог, / благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Трижды.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Таже высочайшим гласом: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

И а́бие глаго́лем тропа́рь воскре́сный:

Днесь спасе́ние ми́ру бысть, / пое́м Воскре́сшему из гро́ба, / и Нача́льнику жи́зни на́шея: / разруши́в бо сме́ртию смерть, / побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Завершение утрени

Го́споди, поми́луй. 40 раз

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. 12 раз

Сла́ва, и ны́не:

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, [и свята́го, его́же есть храм,] преподо́бныя Мари́и Еги́петския, ея́же и па́мять ны́не соверша́ем, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домочадцы наша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Сла́ва, и ны́не:

Евангельская стихира, глас 5:

Я́ко в после́дняя ле́та, / су́щу по́зде от суббо́т, / предста́л еси́ друго́м Христе́, / и чудесе́м чу́до известву́еши, / заключе́ным вхо́дом две́рным, / е́же из ме́ртвых Твое́ воскресе́ние. / Но испо́лнил еси́ ра́дости ученики́, / и Ду́ха Свята́го препо́дал еси́ им, / и власть по́дал еси́ оставле́ния грехо́в / и Фомы́ не оста́вил еси́ в неве́рствия погружа́тися бу́ри. / Те́мже пода́ждь и нам ра́зум и́стинный и оставле́ние прегреше́ний, / благоутро́бне Го́споди.

ПЕРВЫЙ ЧАС

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 5

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Тропа́рь воскре́сный, гла́с 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й, и во́ином стрегу́щым пречи́стое Те́ло Твое́, воскре́сл еси́ тридне́вный Спа́се, да́руяй ми́рови жи́знь. Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти́, Жизнода́вче: сла́ва Воскре́сению Твоему́ Христе́: сла́ва Ца́рствию Твоему́: сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, тропарь преподобныя, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

И ны́не, Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Та́же:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Кондак преподобныя, глас 3:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е пресла́вная.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И молитву часа:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Кондак Богородицы:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди поми́луй. Трижды.

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5616865.html